In-Vitro Testing, Potency Testing

ApplicationProductProduct Description
Potency Testing & In-Vitro Testing

 thermal tube rack for in-vitro testing

60-16 - 1.5mL

Thermal Tube Rack holds 16 - 1.5mL tubes & has a SBS base