vendor choice for temperature sensitive applications

Endotoxin Assay / ELISA Assay

Application Product Product Description
Endotoxin Assay & ELISA Assay

  Cryovials for endotoxin assay

60-24 - 2mL

Cryovials, 2mL - 24 tubes

 Thermal Tube Rack for ELISA assay

60-35 -1.5mL

Thermal Tube Rack holds 35  - 1.5mL tubes